Charlotte Peeters

Charlotte Peeters
Kinderpsychologe

Ondanks dat iedereen zich wel eens zorgen maakt, zijn deze zorgen meestal van voorbijgaande aard. Toch kan het ook voorkomen dat deze gedachten/zorgen interfereren met het dagelijks functioneren. Wanneer dit gebeurt kan het helpend zijn om een professional om hulp te vragen.

 

Aanbod

Als klinisch psycholoog bied ik hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een uiteenlopende hulpvraag. Zoals:

  • Emotieregulatie
  • Depressieve gevoelens
  • Sociaal-emotionele moeilijkheden: weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, faalangst, perfectionisme, identiteitsproblemen, relatieproblemen met ouders of leeftijdsgenoten, …
  • Moeilijkheden als gevolg van echtscheiding ouders

 

Afhankelijk van de leeftijd en de interesses van het kind of de jongeren wordt er gekozen voor een specifieke aanpak. Hoe jonger het kind, hoe frequenter er wordt gekozen voor speltherapie. Daartegenover wordt er bij oudere kinderen of jongvolwassenen overwegend gesprekstherapie gehanteerd. Tot slot worden ook de ouders/verzorgers van kinderen en jongeren betrokken bij de hulpverlening, onder andere door ouderbegeleiding en evaluatiegesprekken. Hierdoor worden ook de ouders gedurende het proces ondersteund en steeds op de hoogte gebracht.

 

Werkwijze

Wanneer u ervoor kiest om professionele psychologische hulp in te schakelen, kan de aanmelding gebeuren na doorverwijzing of op eigen initiatief. Dit kan zowel telefonisch als via mail. Afhankelijk van de hulpvraag plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag en de doelstellingen van de cliënt verder verduidelijkt. Op basis hiervan kan er overgegaan worden tot verdere begeleiding of een gepaste doorverwijzing.

 

De duur van de begeleiding is niet op voorhand te bepalen. De duur is namelijk afhankelijk van verschillende factoren zoals de hulpvraag, onderliggende problematieken, therapeutische relatie, inzet van de cliënt enzovoort.

 

Tarieven

  • Intakegesprek: 70euro
  • Individuele consultatie: 60euro

 

Terugbetaling

Consultaties kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden. De tarieven van terugbetaling variëren van mutualiteit. Neem contact op met uw mutualiteit en informeer u hierover.

 

Met betrekking tot de recente ontwikkelingen in verband met de terugbetaling van psychologen, is er nog erg weinig informatie. Van zodra onze sector hiervan op de hoogte wordt gebracht, volgt er meer uitleg.

 

Opleiding en werkervaring

Ik studeerde af als Klinisch Psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel in 2021. Verder liep ik in 2020-2021 stage op de dienst kinderpsychiatrie van het UZ Brussel (PAika).

 

Officieel erkend door en lid van

Ik werd erkend door de psychologencommissie (952131083). Deze erkenning maakt het mogelijk om als klinisch psycholoog aan de slag te gaan. Daarnaast beschik ik over een visum van de FOD Volksgezondheid (340780) wat mij de toestemming geeft om een gereglementeerd gezondheidsberoep uit te oefenen.

Back to Top
Free Events Calendar Plugin