Kinderen

Ons doel is om kinderen te begeleiden waar nodig zodat alle hindernissen genomen kunnen worden om te komen tot een optimale zelf-ontplooiing. Wie wil zijn spruit niet zien uitgroeien tot een gezonde en gelukkige tiener?

Kortom: “A healty living starts here”…

Naast onze individuele consultaties bij de therapeuten, hebben we ook onderstaand groepsaanbod voor uitgewerkt op maat van kinderen:

 

 

Wilt u er als eerste bij zijn? Contacteer ons op [email protected]

Onze groepspraktijk is gecertificeerd om het Obesitas of overgewicht Programma ’t Komt dik in orde’ toe te passen. Bijgevoegde filmpje geeft je een idee wat het inhoud en laat de bedenker Els Vercruysse aan het woord. 

Daarnaast willen we de kinderen en hun ouders sensibiliseren over gezondheid en beweging en komen we in scholen langs om hier een workshop over te houden met onze Robot Zora. Wat mag je verwachten?

Ben je een leerkracht van het 4de leerkracht en wil je je klas wat bijbrengen omtrent gezonde voeding en beweging? Contacteer ons dan op [email protected]

 

Hieronder kan je meer info lezen, omtrent de problematiek van overgewicht en Obesitas bij Kinderenen onze oplossing die we in onze praktijk aanbieden via het multidisciplinaire behandelingsplan ’t Komt dik in orde’. 

 

!!!    NIEUWE STARTDATUM ”t Komt dik in orde’: 3 september 2018   !!!

 

Inleiding

‘Bewegen is prikkelen … is veranderen … is herstellen …’

Een gezonde en evenwichtige voeding, emotioneel welzijn en voldoende beweging zijn voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend.

Steeds meer kinderen lijden aan overgewicht. De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 43 miljoen. In België lijdt meer dan 1 kind op 10 aan obesitas! Tussen 9 en 12 jaar vertoont 1 kind op 5 overgewicht. Bij volwassenen stijgt dat cijfer tot 1 op 3.

Ouders denken vaak dat het overgewicht er wel zal uitgroeien. We weten echter dat hoe ouder het kind is en hoe meer uitgesproken het overgewicht, hoe groter de kans is dat dit overgewicht op volwassen leeftijd blijft bestaan.

Het aanleren van gezonde gewoonten op jonge leeftijd is noodzakelijk en ook de beste manier om gezonde gewoonten ook op latere leeftijd vol te houden. De invloed van de ouders en de naaste omgeving van het kind is zeer belangrijk: zij zijn medeverantwoordelijk voor de eet- en beweeggewoonten en dienen als rolmodel voor een gezonde levensstijl.

Hieronder vind je informatie over mogelijke oorzaken en gevolgen van overgewicht, een gezond gewicht bij jouw kind, tips omtrent gezonde voeding en beweging, enz. Het is zowel geschikt voor ouders met zwaarlijvige kinderen als voor personen die het ontstaan van overgewicht bij hun kind willen voorkomen en een gezonde levensstijl nastreven. Daarnaast lichten we graag de oplossing voor deze problematiek toe. We bieden in onze groepspraktijk het multidisciplinair programma ”t Komt dik in orde’ aan.

Doelgroep

Kinderen van 6 tot 15 jaar met overgewicht of obesitas.

Hoe de balans in evenwicht brengen?

Het kind met overgewicht op een gezonde manier terug fit maken. Fit worden door een verandering in de leefsituatie van het kind: van passief naar actief handelen, van ongezonde naar gezonde eetgewoonten, van negatief naar positief zelfbeeld.

Het aannemen van nieuwe leefgewoonten is niet altijd even gemakkelijk. Motivatie, geduld en een kindvriendelijke aanpak zijn essentiële elementen voor succes. Ga samen met het gezin deze uitdaging aan.

Een multidisciplinair team coördineert het gezondheidsprogramma in functie de persoonlijke noden van zowel het kind als zijn gezin. Therapeuten stemmen de therapieën efficiënt op elkaar af. Ze ondersteunen het kind en de leefomgeving met aangepaste intensiteit van therapie. Zo bereiken ze duurzame veranderingen in leefgewoonten. Om dit praktisch haalbaar te maken, werd een software ontwikkeld die toelaat dat teamleden goed georganiseerd kunnen samenwerken en communiceren via ‘Het komt dik in orde’ dossier.

Werkmethode

Het gezondheidsprogramma is een dynamisch proces waar het kind centraal staat, en dit gedurende het ganse traject. De aanpak is individueel gericht met een gepersonaliseerd werkschrift. Het programma omvat verschillende therapieën, zowel individueel als in groep, waar het kind over een termijn van 12 maanden zal aan deelnemen. Er worden hierbij 36 bewegingssessies bij de persoonlijke bewegingstherapeut voorzien. Het totale gezondheidsprogramma omvat een flow van 64 contacten met professionele begeleiders uit verschillende invalshoeken.

1. De Bewegingstherapeut

38 begeleidingen door persoonlijke bewegingstherapeut

 • Er is een vaste structuur en uw kind komt, op een vast afgesproken uur, wekelijks in therapie.
 • Elke week komen andere thema’s aan bod.
 • Elk kind heeft een eigen gepersonaliseerd werkschrift en verzamelt hierin al zijn persoonlijke vorderingen en resultaten van het programma. De kinderen krijgen thuisopdrachten mee die wekelijks geëvalueerd en bijgestuurd worden aan de hand van het werkschrift.
 • Opvoeders, familie, zorgverstrekkers en vrienden kunnen het kind motiveren en zijn inzet ondersteunen door het
dagboek regelmatig in te kijken en actief de opdrachten mee te ondersteunen.
 • We beogen een (re) integratie in een sportclub.

2. De (Kinder)Arts

Minstens drie consultaties bij de (kinder)arts

 • Een medisch onderzoek. Aan de hand van een uitgebreide anamnese, klinisch onderzoek en eventueel bloedonderzoek, worden zowel oorzaken als gevolgen van overgewicht nagegaan.
 • Een informerend gesprek.
 • Medische opvolgingen en behandelingen van structurele gezondheidsproblemen als gevolg van het overgewicht.

3. De Osteopaat

Drie consultaties bij de Osteopaat

 • De eerste consultatie bestaat uit een inleidend gesprek waarbij de klachten en symptomen verband houdend met het overgewicht samen met de leefgewoonten van uw kind en het gezin uitvoerig worden besproken. Zo kan nadien uw kind optimaal individueel verder worden behandeld.
 • Er wordt een zorgvuldig en uitgebreid lichaamsonderzoek gedaan waarbij een behandelingsstrategie voortvloeit die individueel gericht is.
 • De osteopaaat optimaliseert de neurologische, mechanische en fysiologische (metabole) condities van de patiënt. De behandeling zorgt ervoor dat het lichaam beter/efficiënter reageert op een voedingsaanpassing en meer beweging.
 • De osteopaat bepaalt en behandelt verstoorde beweeglijkheid in de verschillende lichaamssystemen en maakt hiervoor gebruik van osteopatische manuele technieken zoals bindweefseltechnieken, circulatie bevorderende technieken, gewrichtsmanipulaties, en technieken die het zenuwweefsel beïnvloeden.

4. De Diëtist of voedingsconsulent

Vijf sessies bij de diëtist of of voedingsconsulent

 • Deze consultaties bestaan uit groepssessies eventueel aangevuld met individuele gesprekken al dan niet in aanwezigheid van de ouders.
 • De sessies omvatten diverse inhoudelijke thema’s zoals de warme maaltijd, het ontbijt, dranken, belang van het etiket, …
 • Kennis rond gezonde voeding wordt bijgebracht aan de hand van interactieve spelvormen
 • Daarnaast wordt via het aanleren van probleemoplossende vaardigheden de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde leef- en eetgewoontes te veranderen.

5. De Psycholoog

Zeven sessies bij de psycholoog 

 • Deze consultaties bestaan uit groepssessies eventueel aangevuld met individuele gesprekken al dan niet in aanwezigheid van de ouders.
 • De sessies omvatten diverse leeftijdsgebonden thema’s zoals zelfvertrouwen, pesten, emoties, eigenwaarde,…
 • Dit gebeurt via verschillende technieken die kinderen de ruimte  bieden om te spreken over de door hen ervaren moeilijkheden op deze diverse domeinen.
 • Daarnaast wordt via het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en bespreken van valkuilen de mogelijkheid gecreëerd om bepaalde leef- en eetgewoontes te veranderen.

6. De Kinesitherapeut

Acht sessies bij de kinesitherapeut

 • Individueel extra ondersteuning van het ademhalings-, het bewegings- en het cardiovasculair lichaamsstelsel:
 • Motorische ontwikkeling stimuleren en evalueren
 • Ademhalingsoefeningen, yoga en controle van lichaamsspanningen
 • Bewegen is prikkelen, herstel bevorderen … Een goede cardiovasculaire conditie opbouwen
 • Houdingshygiëne met spierversterkende oefeningen

7. Regelmatige overlegmomenten

 • In teamoverleg wordt besproken met welke andere kinderen uw kind het best zal samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen. De startdatum waarop uw kind het programma kan aanvangen is afhankelijk van de therapeuten die beschikbaar zijn om wekelijkse begeleiding te voorzien en van een minimum aantal deelnemertjes die in groepjes kunnen worden begeleid.
 • Om blijvend resultaat te bereiken is een multidisciplinaire behandeling noodzakelijk, en moet uw kind zijn/haar emotioneel welzijn, voedingspatroon, bewegingsvaardigheden soms extra persoonlijk professioneel worden begeleid. Extra individuele therapie kan indien nodig worden geadviseerd. Het effect van de behandeling kan sterk worden beïnvloed door uw samenwerking buiten de therapie momenten en de stiptheid waarmee u als ouder of opvoeder in staat bent de aanbevelingen op te volgen.
 • Ouders worden extra begeleid in specifieke begeleidingsmomenten.

Kostprijs

De totale waarde van een volledig gezondheidsprogramma bedraagt voor het ogenblik ongeveer 1680 Euro. Een gedeelte van dit bedrag zal u kunnen terugvorderen via het ziekenfonds. Het bedrag is sterk afhankelijk van uw ziekenfonds en de hoedanigheid waarin u verkeert. Het betaalt zichzelf terug en uw kind ontwikkelt een gezondere levensstijl en vermindert drastisch gezondheidsrisico’s.

Het programma wordt gezien als één geheel en heeft de duur van ongeveer één schooljaar. Een gedeelte van het programma volgen is niet mogelijk. Het kan wel worden aangepast aan de noden van het kind of het gezin.

Wat kan u als ouder en kind verwachten ?

Het doel is gewichtsbeheersing (stabilisatie, kinderen zijn immers in de groei) en duurzame gedragsverandering. Dit ontstaat door gezonde voeding en voldoende regelmatig drinken te combineren met dagelijkse lichaamsbeweging.

 • Het verhogen van de fysieke gezondheid. Die zorgt ervoor dat het kind zich beter voelt in zijn vel en zich terug integreert in de maatschappij en in zijn leefomgeving met een gezonde levensstijl.
 • Hun het gevoel geven dat zij ook ondanks hun overgewicht kunnen sporten en bewegen en dat sporten alsook deel uitmaken van een groep leuk kan zijn.
 • Aanleren hoe kinderen zelf voor hun dagelijkse beweging kunnen zorgen.
 • Kinderen leren om zich weerbaarder op te stellen en om te gaan met moeilijke situaties.
 • Ouders informeren over gezonde voeding, beweging en hen opvoedingsvaardigheden aanreiken zodat, de informatie opgedaan tijdens dit programma nadien kan volgehouden worden.

Uw medewerking als ouder is mede verantwoordelijk voor het slagen van de doelstellingen van dit gezondheidsprogramma.

Het is ook vereist dat iemand die het kind begeleidt thuis, de Nederlandse taal beheerst.

In het boek ‘Lucas, het komt dik in orde’ krijgen kinderen informatie over gezonde voeding, beweging en een juist lichaamsgewicht. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.

‘Lucas, het komt dik in orde’, Els Vercruysse, illustraties Pauline Oud, uitgeverij Clavis, ISBN 978 90 448 1509 2.

Back to Top
Free Events Calendar Plugin